Keuzes & kruispunten

Dát zijn de thema’s waarmee ik me bezig houd bij de begeleiding van gezinnen, kinderen én ouders, tijdens een scheiding, na een scheiding en bij (aanstaande) samengestelde gezinnen om van hun nieuwe verbond een succes te maken. Begeleiding kan binnen de context van het gezin plaatsvinden maar kan ook individueel.

Jouw keuzes. Jouw kruispunt met mij voor het overzicht. 


blog

 

| in scheiding | gescheiden | langs de lijn | onderzoek naar gevolgen en emoties bij/na scheiding

Kennismaken met Gideon (video), klik hier

Meer weten over de Holiday RelatieDip mini E-cursus, klik hier

In het kort

Ik ben Gideon de Haan en ik begeleid gezinnen, kinderen én ouders, tijdens een scheiding, ná de scheiding en in samengestelde gezinnen. Pubers kunnen terecht in de praktijk als het 'niet lekker loopt'. Op school of binnen het gezin. In mijn praktijk ontdek ik elke dag opnieuw hoe indrukwekkende levenservaringen, tegenslagen, teleurstellingen of verdriet, invloed hebben op de manier waarop je als ouders je ouderschap invult en hoe kinderen zich ontwikkelen.

Tijdens de scheiding

Waar zijn ze gebleven, al die mooie dromen? Weet je nog hoe jullie bedacht hebben dat je de wereld zou gaan veroveren? Al bouwend aan jullie leven samen blijk je elkaar opeens verloren te zijn. Juist nu is (samen) praten van groot belang voor de toekomst van jullie kinderen. Je kunt deze gesprekken gezamenlijk voeren, als (aanstaande ex-) partners maar ook individueel. Op kinderen maakt deze tijd veel indruk. Vaak meer dan wij in de gaten hebben. Ook voor hen is plek in de praktijk. Vanuit gezinsverband maar ook individueel. Voor meer informatie klik je op de button voor 12+ & 18+ op de foto of in het menu.

Na de scheiding

Een scheiding hakt er altijd in; je moet je zelf opnieuw uitvinden maar ook de manier waarop je samen het ouderschap in gaat vullen én het leven met je kind(eren) als éénoudergezin. Nu ga je dagelijks ervaren welke invloed de eerder genomen beslissingen hebben. Juist omdat je elkaar niet meer dagelijks spreekt liggen communicatiestoornissen op de loer. Praten is juist nu belangrijk. Je kunt deze gesprekken gezamenlijk voeren, als (ex-) partners maar ook individueel. Op kinderen maakt deze tijd veel indruk. Vaak meer dan wij in de gaten hebben. Ook voor hen is plek in de praktijk. Vanuit gezinsverband maar ook individueel. Voor meer informatie klik je op de button voor 12+ & 18+ op de foto of in het menu.

Samengesteld gezin

Je bent verliefd en je wilt samen een nieuwe start maken. Maar blanco kan die start nooit worden met kinderen die ook deel van jullie samengestelde gezin uit (gaan) maken. Naarmate de tijd vordert, ontdek je de invloed van ex-partners en de wijze waarop kinderen meer of minder inschikkelijk zijn als het gaat om dit avontuur. Je kunt deze gesprekken gezamenlijk voeren, als (aanstaande) partners maar ook individueel. Op kinderen maakt deze tijd veel indruk en staat het vormen van een nieuw gezin niet zonder reden in de top 10 van stressvolle situaties die direct invloed hebben op schoolprestaties. Vaak meer dan wij in de gaten hebben. Ook voor hen is plek in de praktijk. Vanuit gezinsverband maar ook individueel. Voor meer informatie klik je op de button voor 12+ & 18+ op de foto of in het menu.

Je gaat scheiden

Een scheiding die rekening houdt met dat wat jou het dierbaarst is: je kinderen

SCHEIDEN IN OVERLEG.

Scheiden doet lijden. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor jullie als scheidende echtelieden. Ook jullie kinderen, familie en vrienden worden betrokken in de breuk. Een 'overlegscheiding' is gericht op de relatie met al jullie dierbaren in de toekomst. En dan natuurlijk vooral om als ouders ook écht samen ouders te kunnen blijven. Scheiden in overleg doe je om nu alles juridisch goed te regelen met het oog op later. Als coach zorg ik bij het scheidingsproces voor het behartigen van de kinderbelangen binnen de overlegscheiding en in de periode erna. Maar ook met jullie als (aanstaande) ex-partners heb ik gesprekken. Over hoe jullie het ouderschap ná de scheiding in gaan vullen, het (verplichte) ouderschapsplan. Maar ook voor jullie emoties over eigen verdriet en teleurstelling is natuurlijk plek. Ik werk altijd samen met advocaten en/of mediators die de juridische kant van het scheidingsproces begeleiden.

Je kunt deze gesprekken gezamenlijk voeren, als (aanstaande ex-) partners maar ook individueel. Op kinderen maakt deze tijd veel indruk. Vaak meer dan wij in de gaten hebben. Ook voor hen is plek in de praktijk. Vanuit gezinsverband maar ook individueel. Voor meer informatie ga je naar 12+ & 18+op één van de buttons op de foto.

Overlegscheiden is wat mij betreft de meest kindvriendelijke manier van scheiden. Ik ben daarom ook als registercoach/mediator aangesloten bij de vereniging van Collaborative Professionals.

 

 

Na je scheiding

De eerste stof na de roerige scheidingstijd is neergedaald. Maar hoe gaan jullie nu deze nieuwe vorm van gedeeld ouderschap vormgeven?


Gescheiden én samen ouders zijn

Je hebt alles op alles gezet om er samen zo goed als mogelijk uit te komen, uit die scheiding. Je bent misschien wel een aantal malen 'over je eigen schaduw heengesprongen' en je hebt vooral het belang van de kinderen steeds als uitgangspunt genomen. Met het idee van de rust die er zou gaan komen 'als de scheiding echt voorbij is' op je netvlies. En dan blijkt de praktijk totaal anders!

Je komt er achter dat het ouderschapsplan dat jullie met heel veel zorg en aandacht hebben opgesteld toch niet echt zo handig is als jullie van te voren hadden bedacht. Opeens blijkt je ex-partner wel heel veel borrels en feestjes te hebben en zie jij die vrijdagavonden - waarop je eindelijk kunt uitpuffen van toch wel een zware week alleen met de kinderen - in rook opgaan. Of hij wil de kinderen juist een extra weekend omdat hij het gezinsleven zo ontzettend mist... Verjaardagen van opa's en oma's, ooms, tantes, neefjes en vrienden van vrienden en daar de achterneef van gooien roet in de opgestelde verdeling.

Hoe ga je hier mee om?

Hoe geef je vorm aan het nieuwe gezinsleven als ouders zonder nog partners te zijn?

Mis-communicatie is de meest voorkomende én sluipende iritatiefactor in het eerste jaar na de scheiding. Niet zonder reden weten we inmiddels dat de ruzies ná de scheiding bij een groot aantal ex-partners grotere vormen aannemen dan ze ooit voor mogelijk hadden gehouden in het scheidingstraject daarvoor.

Ik werk veel én graag met deze gezinnen: omdat we samen veel problemen, irritaties en zelfs hoogoplopende ruzies kunnen voorkomen. Goed voor jou maar vooral ook voor jullie kinderen! Je kunt deze gesprekken gezamenlijk voeren, als (aanstaande) partners maar ook individueel. Op kinderen maakt deze tijd veel indruk en staat het vormen van een nieuw gezin niet zonder reden in de top 10 van stressvolle situaties die direct invloed hebben op schoolprestaties. Vaak meer dan wij in de gaten hebben. Ook voor hen is plek in de praktijk. Vanuit gezinsverband maar ook individueel. Voor meer informatie klik je op de button voor 12+ & 18+ op de foto.

In de blogs die ik schrijf besteed ik regelmatig aandacht aan veel voorkomende vragen tijdens het eerste jaar na de scheiding.

Samengesteld Gezin

uithuilen & opnieuw beginnen

 

EEN NIEUWE START.

Nieuwe gezinnen, samengestelde gezinnen, fusiegezinnen... Nog steeds zijn we op zoek naar een naam voor het gezin dat ontstaat ná eens scheiding. Haar kinderen + zijn kinderen en misschien ook nog samen kinderen. De slagingskansen van samengestelde gezinnen worden weergegeven in cynische percentages. Cijfers die 'het ware verhaal' slecht vertalen. Want wie heeft er nou niet met mooie dromen en goede voornemens een nieuwe start gemaakt? Begeleiding bij de start van je fusiegezin helpt je om valkuilen te omzeilen.

Jullie gezamenlijke nieuwe start wordt daarmee ook een vliegende start!

Is de start in middels achter de rug en ben je in wat zwaarder weer terecht gekomen? Geef de moed niet te snel op; juist nu is begeleiding een mogelijkheid om met elkaar in rustiger vaarwater te komen. Samen gaan we gesprekken aan over jullie dromen voor het gezin dat jullie willen vormen, de rol van jullie kinderen, de invloed van de verschillende bloedgroepen en ook de invloed van de relatie die jullie (nog) met je ex-partner(s) hebben.

Je kunt deze gesprekken gezamenlijk voeren, als (aanstaande) partners maar ook individueel. Op kinderen maakt deze tijd veel indruk en staat het vormen van een nieuw gezin niet zonder reden in de top 10 van stressvolle situaties die direct invloed hebben op schoolprestaties. Vaak meer dan wij in de gaten hebben. Ook voor hen is plek in de praktijk. Vanuit gezinsverband maar ook individueel. Voor meer informatie klik je op de button voor 12+ & 18+ op de foto.

Eén van de gesprekken kom ik graag bij jullie thuis voeren. Als het even kan het liefste tijdens en na de avondmaaltijd waar alle gezinsleden bij aanwezig zijn.

Ik werk als Register Stiefplancoach volgens de richtlijnen van Stichting Nieuwgezin Nederland .

Coaching 12+

Coachen voor pubers vanaf 12+

Coaching voor jongeren, 12+

School, docenten, ouders … allemaal denken ze precies te weten wat jij moet doen en wat je juist niet moet doen. Soms een beetje verwarrend.

Samen gaan we jouw eigen plan trekken. Zoek je uit welke antwoorden bij jou horen. En leer je meteen ‘even’ hoe je handig met volwassenen omgaat. Altijd nuttig voor later. We noemen dat met een mooi woord ‘coaching’; een steun in de rug die jou zélf de ruimte geeft om je plan te maken zoals het bij jou past. Daardoor werkt een plan ook het beste. Omdat het van jou is.

Soms zie je even niet meer waar je heen wilt. Welke studie past bij je? Hoe maak je een goede keuze uit alle mogelijke studies? Dan is het fijn om met iemand te kunnen praten die je helpt uit te zoeken waar je goed in bent, wat er bij je past. Soms kunnen testen je helpen om antwoord te vinden op je vragen.

Of…

Misschien twijfel je regelmatig of je het allemaal wel kunt. Of je goed genoeg bent.

Soms loopt het gewoon niet lekker. Je zit niet lekker in je vel, en waar je dat dan zeker aan merkt is hoe het gaat op school. Ouders die scheiden, je wordt gepest of ben je op een andere manier in de problemen geraakt (vaak valt dat dan wel weer mee, maar dat moeten we je ouders en docenten dan samen duidelijk gaan maken).

Je hebt het thuis super goed; en dat vertellen je (stief-)ouders je natuurlijk graag én regelmatig 😉 Maar ze vergeten dan een piepklein dingetje… Hoe jij je voelt! Soms loopt het gewoon niet zo lekker, met jou en je ouders. Dat komt uiteindelijk altijd wel goed, soms heb je even een steuntje in je rug nodig.

Praten helpt omdat je je emoties woorden kunt geven en daardoor je gedachten (beter) op een rijtje zetten. Zelfs als je daar in eerste instantie niet zo heel veel zin in hebt. Samen kun je er voor zorgen om de zaken helder te krijgen én je leven (weer) onder controle.

 

 

“Ik was steeds heel erg zenuwachtig voor mijn proefwerken. Ik heb geleerd hoe ik hier mee om kan gaan.

Het leren was erg gaaf, met al die apparaatjes”

“In één zin zeggen wat ik geleerd heb?

Op mijn tong bijten als er iets wordt gezegd dat ik niet zo leuk vind!”

 

“Gesprekken met mijn ouders worden nu niet meer meteen ruzie.

Ik zag het niet zo zitten. Ik was een beetje depri”

 

 

Voor ouders

Er zijn van die momenten dat je het als ouders even niet meer weet. Gedrag van je puber verandert, schoolprestaties gaan hollend achteruit en er worden keuzes gemaakt die je ernstig doen twijfelen. Samen praten wordt al snel tegen elkaar schreeuwen. Tijdens een coachingstraject leer je zelf, leert jouw puber. Jullie leren eigenlijk samen.

Aanschuiven aan jullie avonddis als dat handig is: Als het handig of nodig is kom ik bij jullie thuis, eet ik mee en krijg ik zo zicht op de gesprekken en hoe jullie met elkaar omgaan binnen jullie gezin. De avondmaaltijd is vaak een kruispunt in de dag waar iedereen elkaar tegenkomt en spreekt. Met de ‘ontdekkingen en tips’ kunnen jullie direct aan de slag.

 

Zo hebben we contact

Coachingsgesprekken kunnen plaatsvinden in de praktijk in Castricum, via Skype of FaceTime, als dat je voorkeur heeft. Het eerste (kennismaking)gesprek is bij voorkeur in de praktijk; elkaar één keer ‘face to face’ ontmoeten is voor ons beiden prettig.

coaching 18+

Het roer om

Waar zijn ze gebleven, al die mooie dromen? Weet je nog hoe je bedacht dat je de wereld zou gaan veroveren?

En dan komt het moment dat je op een kruispunt terecht komt waarop je keuzes moet gaan maken. Omdat jij daar de eerste aanzet toegegeven hebt of omdat je partner besluiten heeft genomen. Hoe het ook zij, er moeten stappen ondernomen worden en die hebben impact op alle gebieden van je leven: je gezinsleven, je dromen en verwachtingen voor jouw eigen leven en ook op je professionele functioneren heeft een scheiding invloed.

Samen gaan we aan de slag met het jouw verhaal; van mij krijg je een steun in de rug als onafhankelijke partij. Vanuit mijn opleiding tot geregistreerd collaboratie divorce coach/mediator heb ik veel kennis opgedaan rondom het principe scheiding en de krachten die meespelen in deze emotionele periode in je leven. We gaan samen niet 'therapieën' maar doelgericht en praktisch aan de slag zonder jouw emoties, teleurstelling en verdriet te vergeten. Als je dat wilt, dan is je (aanstaande ex-)partner van harte welkom bij (één van) de gesprekken. Dat is jouw keuze.

Tijdens een intakegesprek onderzoeken we samen wat voor jou de beste weg is en wat ik daarin kan betekenen.

 

De wijze waarop we elkaar ontmoeten

Coachingsgesprekken kunnen ook via Skype, als dat je voorkeur heeft.

Afspraak & Spreekuur

Je bent van harte welkom!

 

Een persoonlijk gesprek: dat kan!

Wil je een persoonlijk antwoord dat uitgebreider ingaat op je vragen, dan maak ik graag een afspraak met je in de praktijk in Castricum of Amsterdam (dat kan via Christa, mijn assistente die bereikbaar is op nummer 020 6208514).

Steeds vaker vinden (vervolg)gesprekken plaats via Skype of Googlehangout. Op een moment dat jou (en mij) goed schikt (en zonder reistijd) en we kunnen elkaar in de ogen kijken.

Voor afspraken in de praktijk en voor deze e-gesprekken worden natuurlijk wél kosten in rekening gebracht; ook bij mij moet – helaas – de schoorsteen roken; het is mijn werk om met mensen gesprekken te hebben.

 

Je wilt een afspraak maken voor een skype-gesprek

Je e-ticket blijft geldig totdat je deze ‘inwisselt’; in principe kan er niet worden geretourneerd. Je kunt via deze link een ‘e-ticket’ kopen. De e-gesprekken duren in principe een uur en zijn altijd op afspraak. Zodra de betaling binnen is krijg ik daar bericht van.  Voor informatie mail je me apart de vraag die je hebt. Zo gaan we effectief met jouw tijd om! Vermeld voor de zekerheid je contactgegevens (telefoonnummer, straat en plaats waar je woont) en het feit dat je een afspraak wilt maken in/via de praktijk. Ik neem dan contact met jou op. Het is ook handig om even te laten weten welke tijdstippen handig zijn om rustig met elkaar te kunnen praten. Skypen terwijl jij ook druk in gesprek bent met de buurvrouw werkt natuurlijk niet handig!

Je mailt naar: gideon@gideondehaan.nl  Ik neem dan binnen 12 uur (vaak eerder!) contact met je voor het maken van een afspraak!

 

Telefonisch spreekuur op woensdagavond

Op woensdagavond van 19.30 uur – 20.30 uur  telefonisch ‘inloop’ spreekuur

De spelregels voor dit kosteloze* spreekuur zijn als volgt:

Vooraf wordt er geen afspraak gemaakt; het is wie het eerst belt, die het eerst praat.

Telefoonnummer voor het spreekuur is 0251 – 71 40 87

Om effectief gebruik van je spreekuurgesprek te maken is het handig om je vraag vooraf heel helder te hebben: ‘ik wil je graag deze vraag voorleggen…’ of: ‘Op dit moment lopen we steeds tegen …. aan.’

Wil je hierna een uitgebreider gesprek, dan ben je natuurlijk welkom in de praktijk. Je kunt overwegen om hier een aparte afspraak voor te maken. Deze afspraak wordt wel doorberekend.

* je eigen belminuten worden natuurlijk wel door je telefoonprovider in rekening gebracht.

Lezingen & Trainingen

Praktijkboek ‘Het Stiefparadijs’, voor ouders van een fusiegezin

 

Lezing: kort maar krachtig, tijdens de lunch of bij een themabijeenkomst. Maar ook een uitgebreide workshop van een tot twee dagde(e)l(en) behoort tot de mogelijkheden.

Thema’s: het stiefgezin; omgaan met lastige cliënten; stiefvaderschap; (overleg-)scheiden;  stresshantering, timemanagement. Wil je meer informatie? Neem dan contact op!

 

* Samengesteld gezin, hoe houd je het leuk?

Nieuw samengestelde gezinnen worden steeds talrijker. Meer dan een op de tien gezinnen is vandaag samengesteld. Die samenstellingen verlopen jammer genoeg niet altijd van een leien dakje, ruim zes op de tien mislukken zelfs. Het vergt vaak heel wat tijd en inspanning om aan elkaar te wennen en om elk zijn plaats binnen het nieuwe gezin te vinden. Maar het leven in een nieuw samengesteld gezin hoeft daarom niet moeizaam te zijn. Als je rekening houdt met elkaar en andere partijen, respect toont en vooral veel communiceert, vermijd je al heel veel moeilijkheden.’

De lezing is een kant-en-klaar werk, maar ik maak met veel plezier samen met jou een programma op maat. onderwerpen die een grote rol kunnen spelen bij het vormen van een samengesteld gezin zijn opvoedstijl, loyaliteiten, eigen bloed versus stief, (stief)ouderschap, hoe kom je aan je informatie, omgang met exen, mythes, fabels en instinkers die iedereen maakt. Wat kunnen we daar met elkaar van leren.

Een lezing over een lastig onderwerp als fusiegezin en loyaliteiten is idealiter opgebouwd uit een plenair kennisdeel om samen informatie uit te wisselen en een interactief deel waarin de dialoog over de vragen die leven bij de deelnemers centraal staat.

boeken van een lezing/training kan via gideon@gideondehaan.nl

 

* Omgaan met lastige cliënten

‘Het lijkt wel of deze man het slechtste in me wakker maakt. Inmiddels heb ik echt een hekel aan hem gekregen. Wat ik ook doe en probeer, niets lijkt te werken.’

We komen ze allemaal tegen in onze praktijk: cliënten waarmee het contact niet zo soepel verloopt als je zou willen.

Trucjes leren als het gaat om ‘omgaan met mensen’ gaat je niet ver brengen. Lastig of juist heel toegankelijk; ieder mens is op zoek naar ware aandacht en interesse in zijn of haar probleem, zaak of begeleiding.

Van mij leer je geen trucjes maar wel hoe je je eigen ongemak, frustratie en je wens om je professionaliteit in te zetten, ombuigt om de doelstellingen van jou en je cliënten te behalen.

De workshop ‘omgaan met lastige clienten’ is ontwikkelt voor dienstverleners in diverse branches:

advocaten, HRM-ers, mediators, zorg-professionals. Centraal staan ervaringen uit de dagelijkse praktijk. De workshop wordt regelmatig ingezet voor intervisie.

Reacties van cursisten:

‘Ik heb de regie weer terug gekregen’

‘Mijn ongemak in dergelijke situaties is nu een moment van herkenning geworden en geen frustratie meer’

‘Sinds deze workshop kan ik gedrag loskoppelen van de persoon. Dat geeft voor iedereen veel ruimte’

‘Ik weet nu op welke wijze ik een confrontatie aan kan gaan zonder de relatie met de client te schaden’

boeken van een lezing/workshop kan via gideon@gideondehaan.nl

 

* Bouwen!

Over deze training:

Met een hamer en een nijptang kom je eerder tot een gesprek dan er met elkaar ‘eens goed voor te gaan zitten’.

‘Op een gegeven moment sloeg ik met een hamer op mijn duim en de tranen sprongen in mijn ogen. Die tranen kwamen niet alleen van de klap, maar ook door het besef dat ik steeds teveel geeist heb van mijn twee stiefkinderen’.

Mannen hebben de naam niet zulke praters te zijn. Toch is praten één van de manieren waarop je bouwt aan relaties. Zeker als je met elkaar een gezin vormt waarbij verleden, heden én de toekomst tot één geheel gemaakt moeten worden.

Gideon de Haan, zelf stiefvader van 2 jongens (‘92 & ‘94), gaat met (stief-)vaders aan de slag. Niet alleen maar praten, maar zéker ook doen! Samen dingen bouwen; een symbool voor de relatie die je als nieuw gezin samen vormt, gaat vormen of wilt vormen.

boeken van een lezing/training kan via gideon@gideondehaan.nl

 

* Make my day (over timemanagement)

De roep om effectief te werken, een productief lid van een team, organisatie of bedrijf te zijn, wordt steeds sterker. Meer taken verrichten in minder tijd. Meer werk aanpakken met minder medewerkers. Tijd is kostbaar; Het managen van tijd wordt niet alleen noodzakelijk om zelf oog op taken, dagindeling en doelstellingen te hebben, maar vooral om productiviteit, prioriteiten en doelstellingen helder te houden.

Effectief timemanagement voorkomt, naast onrust, ook verzuim; er is transparantie in het uitvoeren van taken en het bepalen van grenzen. Om grenzen aan te geven is het niet alleen belangrijk om in staat te zijn ‘tijd en taken te managen’, maar ook om deze – met bijhorende grenzen – op een juiste wijze te communiceren. Daarom hebben we de training ‘make my day!’ ontwikkeld, gebaseerd op een drie-tal peilers die noodzakelijk zijn om een effectief timemanagement-programma vorm te geven.

Timemanagement: Ben je in staat een kloppende planning te maken. Je start met het in de praktijk brengen van timemanagement.

Stressmanagement: Welke taken vragen meer van een medewerk(st)er dan verwacht en/of gewenst is? Zijn deze taken een onderdeel van ontstane werkdruk?  Hoe ga je om met werkdruk?

Assertiviteit & communicatie: Hoe pak je het aan, als je – in het kader van timemanagement – grenzen gaat stellen? Laat je collega’s in de steek of ben je in staat om op een effectieve én structurele wijze aanpassingen te maken? Als individu en als team. Communicatie krijgt tijdens dit dagdeel veel aandacht.

Werkelijk toegepaste timemanagement van één individu heeft effect op een heel team; hoe gaat men met elkaar om met het stellen van grenzen en het afbakenen van taken en (beschikbare) tijd?

boeken van een lezing/training kan via gideon@gideondehaan.nl

 

* Voor stresskip en coole kikker (over stressmanagement)

Over deze training:

Stresskip & coole kikker’ is ontwikkeld om deelnemers te laten zien dat stress OK is. Je kunt gebruik maken van je stress in verschillende situaties. Hoe je dat doet, dat leren we deelnemers in onze lezingen & trainingen.Tijdens een training of workshop ‘stresskip & coole kikker’ kan dieper ingegaan worden op situaties en geven we praktische tips die aansluiten op de informatie die we van de opdrachtgever hebben ontvangen. Minder algemeen, meer maatwerk.

Ben jij de bekende stresskip of heb je je eigen wijze stressmanagement helemaal op orde? In deze workshop leer je om je persoonlijke valkuilen en kwaliteiten te herkennen en in te zetten. Vanaf deze dag ben je ‘stressbestendig’! Voor coole kikkers is de workshop geschikt vanwege het hoge ‘hou-het-ook-op-orde-gehalte’.

De workshop heeft, naast een theoretisch kader, een praktische inslag: na je deelname ben je zelfs in staat om – ongezien – in een kantoortuin of onderweg een ontspanningsoefening te doen!

boeken van een lezing/training kan via gideon@gideondehaan.nl

 

* In real life (over doelgericht handelen)

In Real Life (IRL), de naam zegt het al, dit gaat over het echte leven. In dit echte leven merk je soms dat docenten, stagebegeleiders, bazen en collegae om je heen niet precies doen wat jij verwacht. Soms heb je het idee dat ze niet begrijpen hoe goed je het bedoeld.

Veel gedrag dat je vertoont en om je heen ziet, is erg door emoties gestuurd. Heel begrijpelijk misschien maar het heeft niet altijd een gewenst effect en soms zelfs een tegengesteld effect. Achteraf weet je vaak precies wat je had moeten of willen doen. Maar dat is achteraf. De oplossing zit in doelgericht praten en handelen.

In deze training gaan we samen op onderzoek naar de effecten van je eigen gedrag. Zeg je wel wat je bedoeld en belangrijker nog, doe je wel wat je zegt (te bedoelen), wat bedoel je eigenlijk. Snap je het nog?

Hoe zet je een situatie in real life naar je hand?

boeken van een lezing/training kan via gideon@gideondehaan.nl

Doorverwezen naar Achilles

achilles 

  de praktijk van Gideon de Haan.

 

Dit kan door verwijzers uit uiteenlopende disciplines zijn: de huisarts, de studentenarts, de bedrijfsarts, je verloskundige, een collega therapeut of een specialist.

Ook vanuit je professionele leven kan iemand je hebben doorverwezen. Bijvoorbeeld door de preventiemedewerker of de arbo-coördinator.

Een Leidinggevende of medewerker van de afdeling Personeels Zaken kan je ook geadviseerd hebben om contact met ons op te nemen.

Zo’n grote diversiteit van verwijzers vraagt om goede informatie; want waar ben je op de juiste plaats binnen Achilles?

 

Doorverwezen voor psychosomatische klachten:

Voor  psychosomatische fysiotherapie heb je tegenwoordig geen verwijzing meer nodig; de directe toegankelijkheid voor fysiotherapeutische behandelingen is sinds 1 januari 2007 van kracht.

Neem je wel je verwijsbrief mee, als je die hebt? Vaak noteert een verwijzer hier een aantal aandachtspunten op die voor Gideon van belang zijn. Ook je verzekeringspas is handig om mee te nemen; het nummer is belangrijk voor mijn administratie.

Heeft de bedrijfsarts,  een leidinggevende of andere professional je  doorverwezen, dan is het handig om te weten wat de klachten of vragen zijn: heb je klachten die voornamelijk. lichamelijk (fysiek) van aard zijn, ook dan maak je een afspraak met de fysiotherapeut.

Doorverwezen voor arbeidsgerelateerde klachten

Veel arbeidsgerelateerde klachten laten zich niet even makkelijk benoemen. Vaak is de relatie met de werkzaamheden die je doet niet even makkelijk te leggen, soms is hij heel duidelijk. Toch is het belangrijk om wel uit te vinden wat de invloed van je werk op de klachten is. Dat maakt het mogelijk om klachten voor eens en altijd te verhelpen en niet meer terug te laten komen.

Doorverwezen voor werkplekonderzoek:

Voor onderzoek van werkplekken, preventieve aanpassingen en instructie kun je terecht binnen Achilles.

Doorverwezen voor coaching:

De coachingspraktijk is specifiek gericht op loopbaanvragen en vragen rond echtscheiding, samengesteld gezin en relatievragen. Lees verder op de site.

 

Staat je vraag niet in het bovenstaande? Bel dan om dit voor te leggen. Samen vinden we vast een juiste oplossing; binnen de praktijken van Achilles of bij een collega.

Sinds 2009 wordt naast de BIG vergoede arbeidsfysiotherapie ook de psychosociale zorg (deels) vergoed vanuit enkele aanvullende verzekeringen (dit door de aansluiting als registerlid psychosociale zorg bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en de RBCZ.

Voor informatie of het maken van een afspraak op de praktijkadressen in Amsterdam en Castricum  bel je met 020 6208514 of een stuur je een mail naar gideon@gideondehaan.nl.